Hizmet SahasındaYer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Embi Gıda A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamızındış cephesinde depo sevkiyat kısmında 12 adet binamızın dış cephesinde 5 adet,merdivenler ve giriş kısmında 6 adet, 1.kat yufka hattında 15 adet 2.kat börek ve mantı bölümünde 9 adet 3..kat  idari kat ve yemekhane bölümünde 8 adet 4. kat  ambalaj ve depo kısmında 2 adet ,tolamda 57 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktave kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”göre Yenidoğan mah. Sultangazi cad.Sancaktepe /istanbul  adresine yazılı olarak iletebilir.